Logo for print

Utleie kontorlokaler

Vi har et større areal kontorlokaler til utleie i administrasjonsbygget.

Administrasjonsbygget til Hemne Kraftlag
Kraftlagsbygget med ny skilting

Her er det ca 3.000 kvm med lokaler som inneholder:

Administrasjonen til Hemne Kraftlag

HemneNett AS

AspNor AS

Lager for driftsavdelingen

Hemne Næringsforum

Statnett
Helen Hartel Rådgivning

Garasjer

Spiserom, treningsrom, møterom og andre typer fellesareal


HOB-ByggetHOB bygget

Her er det ca 1.500 kvm med lokaler som inneholder:

MerkantilNor

BDO

Bedriftshelsa

Berg Manuellterapi og fysioterapi

Unnis fotklinikk

Adnor advokater

AudioPlus avd Hemne

Johanna Lossius, soneterapeut

Garasjer

Fellesrom