Logo for print

Prosjekter

Ombygginger på HOB-Bygget og planer om leiligheter i strandsonen.

HOB-bygget

HOB-bygget er bygd om, og er totalrenovert med flere utleieareal som rommer bla flere helseforetak og økonomi/regskapsfirma.

HOB-tomt

Det er planer om leiligheter i strandsonen på HOB-tomta. For ytterligere informasjon kontakt HK Eiendom på tlf. 915 74 000.